Anketa
Dozvěděli jste se v našem eBooku "Průvodce světem repasované výpočetní techniky" informace, které vám pomohly při nákupu?
64 % (55)
3 % (3)
14 % (12)
10 % (9)
6 % (5)
2 % (2)

Celkem hlasovalo: 86
Odběr novinek

Politika společnosti

Společnost působí na českém trhu od roku 1998. Jsme součástí nadnárodní korporace Sims Metal Management, která je největší recyklační společností na světě a globálním leaderem v oblasti zpracování použité výpočetní techniky. Řadíme se mezi přední IT remarketingové a recyklační společnosti v Evropě.

K prioritám společnosti patří ochrana životního prostředí a prevence znečišťování, dodržování zásad bezpečnosti práce, vytváření bezpečných pracovních podmínek, bezpečnost dat, informací a informačních systémů a závazek k neustálému zlepšování.

K tomu máme zaveden Integrovaný systém řízení dle systémových norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ISO/IEC 27001.

 

Naše základní hodnoty

Společnost Sims Recycling Solutions s.r.o. vyhlásila základní principy politiky kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti informací, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a společenské odpovědnosti:

  • Bezpečnost: bezpečnost je jednou z našich priorit. Věříme, že lze zamezit výskytu úrazů a že jim lze aktivně předcházet. Zavázali jsme se k udržení nulového výskytu zranění. Působíme na členy společnosti, zaměstnance, dodavatele a smluvní partnery, aby dodržovali pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Integrita: věříme, že dodržování silného morálního kodexu je klíčovým prvkem k udržení důvěry v naši společnost. Jednáme čestně a dodržujeme nejvyšší úroveň etického chování. Plníme nejen požadavky platných právních předpisů, legislativních požadavků a korporátních pravidel, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin, a aplikovatelných požadavků týkajících se bezpečnosti informací.
  • Respekt: k zákazníkům, návštěvám a ostatním zaměstnancům společnosti se vždy chováme s respektem a důstojností.  Ctíme prostředí plné respektu, kde má každý jedinec možnost otevřeně se podělit o svůj názor. Podporujeme týmový přístup a spolupráci.
  • Transparentnost: Zajišťujeme odpovídající úroveň transparentnosti ve všem, co děláme a jak pracujeme. Získáváme důvěru našich zákazníků, zaměstnanců a zainteresovaných stran. Jednáme s otevřeností a upřímností ve všech aspektech naší práce a usilujeme o zpětnou vazbu ve všech směrech. Aktivně seznamujeme externí subjekty a zainteresované strany s politikou společnosti. Na pracovištích vyžadujeme důsledně plnění bezpečnostních postupů od všech zúčastněných stran.
  • Excelentní přístup: Závazek k neustálému zvyšování kvality. Neustále se zlepšujeme, abychom naplnili či dokonce předčili očekávání našich zákazníků. Podněcujeme k novým a inovativním nápadům s pokrokovým myšlením. Klademe důraz na soustavné zvyšování kvalifikace, vzdělávání a proškolování pracovníků. Identifikujeme a předcházíme potenciálnímu nebezpečí, hrozbám a zranitelnostem tak, aby byla případná rizika maximálně eliminována. Vytváříme funkční a efektivní organizační strukturu, kde jednotlivé činnosti spojujeme v komplexní procesy, které řídíme jako celek. Sledujeme spokojenost zákazníků a využíváme získané poznatky pro další zlepšení našich produktů.
  • Společensky odpovědný přístup: Naším cílem je být nejbezpečnější recyklační společností mající nejvyšší udržitelnost na světě. Sims usiluje o vůdčí pozici v udržitelnosti. Zavázali jsme se k ekologicky šetrnému a udržitelnému využívání zdrojů a pracujeme způsobem, který minimalizuje plýtvání a chrání životní prostředí. Jednáme tak, abychom pozitivně přispěli celé společnosti se závazkem pro všechny zúčastněné strany, jež pocítí budoucí dopad z rozhodnutí, která dnes činíme.

 

Vedení společnosti vydává a prosazuje tuto politiku, poskytuje potřebné zdroje pro plnění a zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu, pro realizaci potřebných bezpečnostních opatření a implementaci klíčových prvků IMS.

Politika společnosti ke stažení v pdf