Možnost odstoupení

Byl(a) jsem informován(a) o podmínkách nákupu.

Souhlasím s tím, že provozovatel domény Device.cz bude v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávat a uchovávat veškeré informace a údaje, které byly uvedeny ve formulářích na těchto stránkách. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Osobní údaje získané a zpracovávané na základě tohoto souhlasu budou spolu s ostatními údaji užity ke komunikaci se zákazníkem a odeslání zboží zákazníkovi. Prohlašuji, že jsem tímto poučen o svém právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v §11 a v § 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů