Společenská zodpovědnost

Etická recyklace IT

Zajišťujeme recyklaci IT zařízení, které jsou příliš zastaralé, nefunkční nebo rozbité a tudíž nevhodné pro další použití. Naše vyspělá recyklační technologie je schopna zpracovávat více než 300 000 tun výpočetní techniky a elektronického odpadu ročně a nic z toho není vyváženo mimo Evropu.

Spolupracujeme s mnoha typy organizací včetně výrobců, organizátorů kolektivního systému zpětného odběru, územními orgány a koncovými uživateli.

Minimální dopad na životní prostředí

Zajišťujeme bezpečné odstranění nebezpečných látek nalezených v IT zařízeních pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. Před zpracováním provádíme odstranění nebezpečných dílů, jako jsou baterie nebo části určené pro komplexní obnovu, například tonerové kazety. Investovali jsme do specializovaných zařízení pro nákladově efektivní a ekologicky šetrnou likvidaci katodových trubic (Cathode Ray Tubes) z CRT monitorů a tonerů.

100% garance likvidace dat 

Zaručujeme likvidaci všech vašich dat před IT recyklací. Naše procesy jsou zárukou, že jsou zcela odstraněny všechny údaje. Poskytujeme 100% ochranu proti podvodům a ztrátě citlivých firemních dat.

24/7 Sledování procesu a dodržování pravidel

Náš online systém řízení, Vadis, je dostupný 24/7, takže můžeme sledovat a vytvářet v reálném čase zprávy o stavu vašeho IT zařízení.

Etický kodex

Neprovádíme export zastaralé výpočetní techniky a elektronického odpadu mimo Evropu. Veškerá výpočetní technika, která je dále prodávána, je plně testována a garantována její funkčnost.

 

Soulad řešení Sims s cirkulární ekonomikou

Využitím Sims řešení zajistíte, že vaše vyřazená ICT bude opětovně využita a bude prodloužen její životní cyklus. V globálním měřítku tak dojde ke snížení spotřeby materiálů a energie. Ani vysloužilou techniku nevnímáme jako odpad, ale jako zdroj primárních materiálů.
Toto řešení zapadá do tzv. cirkulární ekonomiky, která představuje odklon od nadspotřeby a návrat k zodpovědnému přístupu využívání materiálů a energií.