Vrácení zboží

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace.cz@simsmm.com (vzorový formulář „Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy“ je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní internetového obchodu Prodávajícího nebo může být zaslán na vyžádání).

Na balík čitelně napište, že se jedná o odstoupení od smlouvy a číslo objednávky. Pokud nebude balík řádně označen, nemůže být skladníky přijat. Děkujeme za pochopení.

V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží předá nebo prokáže, že Prodávajícímu zboží odeslal.

Peníze budou Kupujícímu v případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě vráceny do 14 dnů od odstoupení převodem na bankovní účet uvedený ve formuláři Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy